Risiko Dalam PerniagaanPengenalan
Dalam perniagaan, peniaga mungkin menghadapi pelbagai risiko. Antara risiko ialah kecurian, kebakaran dan kemalangan. Peniaga akan mengalami kerugian akibat daripada kejadian tersebut.


Risiko Dan Cara Mengurangkannya
Untuk mengelak kerugian dalam perniagaan, perniaga perlu mengenal pasti risiko yang akan dihadapi. Contohnya risiko kecurian dapat dielakkan dengan cara melantik pengawal keselamatan untuk menjaga premis perniagaan.

Maksud risiko
Risiko ialah kemungkinan atau bahaya kerugian dalam perniagaan. Contoh-contoh risiko dalam perniagaan adalah seperti yang berikut:

Kecurian
Kecurian mengakibatkan kerugian kepada perniagaan. Kecurian wang hasil daripada jualan, stok dan peralatan perniagaan boleh berlaku terhadap peniaga.

Kebakaran
Kebakaran boleh memusnahkan harta benda, stok, tempat pernuagaan dan barang lain milik peniaga.

Bencana Alam
Bencana alam seperti rebut, banjir, kemarau, gempa bumi, tanah runtuh dan tsunami juga boleh menjejaskan perniagaan.

Kerosakan Akibat Kemalangan
Kerosakkan harta benda dan barang jualan akibat kemalangan boleh merugikan perniagaan.

Mengenal Pasti Punca Risiko
Setelah mengenal pasti risiko yang biasa dihadapi oleh peniaga, mari kita mengenal pasti punca risiko tersebut. Risiko yang dihadapi ole peniaga semasa menjalankan perniaaan berpunca daripada perkara berikut:

Kecuaian
Peniaga yang cuai akan menyebabkan berlaku risiko kebakaran boleh berlaku apabila bahan mudah terbaka diletakkan berdekatan dengan unca elektrik. Contoh bahan mudah terbakar ialah minyak tanah dan tong gas.

Pengurus yang tidak cekap
Peniaga perlu mengurus peniagaannya dengan cekap. Pergurusan perniagaan  seperti mengurus masa, pekerja dan stok yang tidak cekap akan menyebabkan berlaku kerugian.

Kurang Pengawasan
Peniaga perlu mengambil langkah keselamatan untuk mengelakkan berlakunya risiko dalam perniagaan.
Contohnya, peniaga perlu memasang kamera litar tertutup di dalam kedai untuk mengawasi stok daripada dicuri.

 
Sistem Penyimoanan rekod yang lemah
Peniaga yang tidak merekodkan dokumen perniagaan seperti resit dan invois belian atau jualan akan mengalami masalah semasa mengira keuntungan atau kerugian perniagaan. Akibatnya pekerja dapat mengambil peluang melakukan penipuan.

Cara mengurangkan risiko
Risiko perlu dikurangkan ketahap yang paling minimum. Peniaga yang bijak akan berusaha mengurangkan risiko dalam perniagaannya. Cara untuk mengurangkan risiko dalam perniagaan adalah seperti berikut:

i.                    i.            Membuat perancangan dengan teliti
Peniaga perlu membuat perancangan perniagaan bagi mengurangkan risiko dalam perniagaan. Contoh perancangan perniagaan ialah pengurusan masa, stok dan perkerja.

ii.            Mengenal pasti beberapa pilihan penyelesaian
Peniaga periu mengenal pasti beberapa pilihan penyelesaian berdasarkan punca-punca risiko adalah seperti di bawaah:

Kecuaian
Peniaga perlu peka terhadap aspek keselamatan supaya tidak berlaku kemalangan, kecurian dan kebakaran.

Pengurusan yang tidak cekap
Peniaga boleh meningkatkan kecekapan pengurusan perniagaan dengan menghadiri kursus perniagaan. Disamping itu, peniaga juga perlu melatih pekerja mereka dalam bidang masing-masing.

Kurang pengawasan
Peniaga perlu peka terhadap keselamatan tempat perniagaan. Untuk mengelakkan berlaku kecurian, jalan penyelesaian ialah memasang alat pengera atau mengupah pengawal keselamatan. Peniaga perlu mengawasi pekerja-pekerja semasa bertugas.

Sistem penyimpanan rekod yang lemah
Peniaga boleh menyimpan rekod perniagaan ditempat yang dikhaskan dengan kemas dan sistematik. Peniaga juga boleh mengunakan computer untuk menyimpan rekod. System ini lebih pantas dan kemas berbanding dengan catatan rekod yang dilakukan secara manual.

iii.           Mengambil insurans
Peniaga boleh mengurangkan risiko kerugian yang dihadapi dengan membeli polisi insurans. Insurans merupakan pelindungan dalam bentuk pembayaran pampas an atau ganti rugi. Ianya diberikan sekiranya peniaga mengalami kerugian daripada risiko yang telah dinsuranskan. Contonhya, ganti rugi kebakaran akan diberikan sekiranya peniaga membeli polisi insurans untuk kebakaran bangunan perniagaan.

Risiko Kebakaran

No comments :

Post a Comment